Sponsor Bağlantılar

   

Karasal İklimde Yetişen Tarım Ürünleri Nelerdir


-- Sponsor Reklam ---

Kısaca Karasal İklimde Neler Yetişir

Çayırın coğrafi dağılışı nedir?

coğrafi dağılışı nedir

EKONOMİK COĞRAFYA

• Hayvan türlerinin çeşitliliği sıcaklık ve yağış ile ilgilidir.


Bitki örtüsü dağılışı ile hayvanların coğrafi dağılışı paralellik gösterir;

- Bozkır
→ Koyun
– Çayır → Sığır

- Fundalık → Keçi

- Dut
ağacı → ipekböcekçiliği

- Çiçekli bitkiler, çam ormanı → Arıcılık

• Tahıl
tarımının yaygın olduğu yörelerde küçükbaş hayvancılık önem kazanmıştır. Küçükbaş hayvancılığın
yaygınlaştığı yörelerde ise el dokuması halıcılık ve dokuma sanayi

gelişmiştir.

• Mera
ve otlakların azlığı ve tüketim fazlalığı nedeniyle Marmara Bölgesi’nde kümes
ve ahır hayvancılığı gelişmiştir.

• Buğday, tütün ve şekerpancarı gibi ürünlerdeki
fiyat artışı ve kararlılığı devletin destekleme alımı yapması ile ilgilidir.


Tarım ürünlerinin yetişmesinde sıcaklık ve yağış en önemli belirleyicilerdir.

• Taşkömürü,
linyit, su gücü ile çalışan enerji santralleri hammadde kaynağına yakın
olmak zorundadır.

• Sugücü, rüzgâr ve jeotermal enerji gibi kaynaklar hava
kirliliği yaratmaz.

• Türkiye içinde maden taşımacılığı daha çok demiryolu ulaşımı
ile yapılır.

• ithalat ve ihracatta ise daha çok denizyolu kullanılır.
Çünkü diğer ulaşım ağlarına oranla

ucuzdur.Tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesi iklim çeşitliliği
ile ilgilidir.

• Tarım alanlarının az ve dağınık olması yerşekillerinin engebeli
olmasından kaynaklanır.

• Yerşekilleri nedeniyle Marmara, iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da
ekili-dikili alanlar geniş yer tutarken, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz’de
az yer tutar.

• Yaz kuraklığı nedeniyle ülkemiz tarımının en önemli
sorunu sulamadır.

• Ülkemizde yetişme alanı en dar olan ürünler;muz, çay
ve fındık, en geniş olan ürünler ise;buğday, şekerpancarı ve tütündür.


Muz, zeytin, turunçgil, fındık, çay ve incir gibi ürünler düşük
sıcaklığa dayanıklı olmadıklarından sadece kıyılarda yetiştirilirler.

• Haşhaş, tütün, kenevir, pirinç
ve anason gibi ürünlerin ekim alanları devlet denetimindedir.

• Ülkemiz fındık
ve incir üretiminde dünya birincisidir.

• Tarımsal ürün çeşitliliği en fazla
olan bölgelerimiz Marmara, Ege ve Akdeniz’dir. Nedeni kışların ılık, yaz
devresinin uzun ve sıcak geçmesidir.

• Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin
Karadeniz kıyısında yetiştirilmesi zordur.

• Meyve ve sebzelerin en erken olgunlaştığı
bölge Akdeniz, en geç olgunlaştığı bölge ise

Doğu Anadolu’dur.

• Türkiye tarımında
sulama sorunu halledilirse;

– Ürün çeşitliliği ve verimi artar.

- Aynı
tarladan yılda birden fazla ürün alma olsalığı artar.

- Nadas alanları
azalır.

- Göçte azalma olur.

- Az su isteyen ürünlerin (buğday, arpa,
mercimek v.s.) ekim alanları daralır.

- Tarıma dayalı sanayi gelişir.

- Tarımsal
üretimde dalgalanma azalır.

• Üretimi devlet kontrolünde olan ürünlerin üretiminde yıllara
göre dalgalanmalar azdır.

• Soğuğa en dayanıklı tarım ürünleri elma, üzüm
ve çavdardır.

• Turunçgil ve zeytin tarımının yapıldığı yörelerde sıcaklık yıl
boyunca 0°C’nin üzerindedir.

• Çay, fındık, mısır ve pirinç bol yağış
ve su isteyen tarım ürünleridir.

• Hammaddenin kolay temin edilmesi ve
tüketimin fazla olması nedeniyle en yaygın sanayi dalları besin ve
çimentodur.

• En gelişmiş sanayi dalı hazır giyim ve tekstildir.Nedeni hammaddenin
ucuz ve bol olması,

işgücü ucuzluğudur.

• Çay, şekerpancarı, meyve suyu, konserve
ve hayvansal ürünler gibi çabuk bozulabilen

hammaddeler sanayi tesislerini kendisine çekmiştir.


Karadeniz kıyılarında her mevsimin yağışlı geçmesi pamuk, buğday, mercimek, arpa

gibi
ürünlerin yetiştirilmesini zorlaştırır.

• Akdeniz ikliminin özelliğini en iyi tanıtan tarım
ürünü zeytin, Karadeniz iklimini en iyi tanıtan ürünü ise fındıktır.


iç Bölgelerimizin ekonomisinde şekerpancarı ve buğday gibi ürünler büyük paya
sahiptir.

• Eskiden sadece tahıl üretilen bir yörede ürün çeşitliliğinin artması
ve sebze üretiminin başlaması sulama ile ilgilidir.

• Tütün, Karadeniz, Ege,
Marmara ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilen ortak tarım ürünüdür.

• Buğday üretiminde
iç Anadolu, ayçiçeği üretiminde Marmara, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir
(ZÜHTi) üretiminde Ege, turunçgil, muz, soya ve yerfıstığı üretiminde

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot OR
Suppress Placement Boxes.

Akdeniz ilk
sırayı alır.

• Rize Yöresi çay, Edremit Körfezi zeytin, Ordu,
Giresun çevresi fındık, Ergene Havzası ayçiçeği, Çukurova pamuk, Afyon haşhaş,
Büyük Menderes ovası incir ve pamuk, Malatya kayısı, Isparta gül
tarımı ile tanınır.

• iklim koşulları bakımından sebze üretimine en az
elverişli bölge Doğu Anadolu’dur.

• Seracılığın Akdeniz ve Ege kıyılarında yoğunlaşması
kış sıcaklıklarının yüksek olması ve

güneşli gün sayısının fazlalığı ile ilgilidir.


Ülkemizde tahıl üretiminin yıldan yıla dalgalanmalar göstermesi yağış kararsızlığından

kaynaklanır.

• Daha
kârlı ürünlere öncelik verildiğinden kıyılarda şekerpancarı ve tahıl tarımı yapılmaz.

(Karadeniz
kıyılarında iklim)

• Ahır ve besi hayvancılığının şeker fabrikaları çevresinde yaygınlaşmasının
nedeni şekerpancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasıdır.

• Kıyı bölgelerindeki tarımsal
faaliyetlerde;

– Ürün çeşitliliği fazladır.

- Modern yöntem ve teknikler yaygındır.

-
Ekonomik değeri yüksek ihraç ürünleri yetiştirilir.

- Yılda birden fazla ürün
alınabilir.

• Erzurum-Kars çevresi ile Karadeniz kıyılarında büyükbaş hayvancılığın yaygınlaşmasının nedeni,
yaz yağışlarına bağlı olarak çayırların geniş yer tutmasıdır.

• Ormanların %80′i
kıyı bölgelerinde bulunur. Nedeni yağış ve nemliliktir.

• Akdeniz ve Ege
kıyılarında orman yangınlarının fazla olması yaz sıcaklığı ve kuraklığı ile

ilgilidir.


Sanayi faaliyetlerinin en fazla geliştiği bölgeler Marmara ve Ege’dir.

• Dünya
çapında önem taşıyan madenlerimiz bor mineralleri ve krom’dur.

• Sanayi tesislerinin
coğrafi dağılışında ulaşım çok belirleyici olmuştur.

• Enerji üretiminde en fazla
kullanılan enerji kaynağı linyittir.

• Elverişli özel konumu nedeniyle ülkemizde transit
ticaret gelişmiştir.

• Orman ürünleri ve ormancılık Batı Karadeniz bölümünde fazla
gelişmiştir.

• Türkiye’de sanayinin en fazla geliştiği bölümler Çatalca-Kocaeli, Asıl Ege,
Adana ve Güney Marmara’dır.

• Sebze üretiminde Akdeniz, Marmara ve Ege
bölgeleri önemli paya sahiptir.

• Ülkemizde meraların daralması besi hayvancılığına geçişi
zorunlu kılmıştır.

• Yaz mevsiminin serin ve yağışlı geçmesi, ulaşım zorluğu
ve konaklama tesislerinin

azlığı Karadeniz Bölgesi turizmini olumsuz etkilemiştir.

• izmit, Gemlik,
izmir ve iskenderun körfezleri, çevresindeki sanayi tesislerinin yoğunluğuna bağlı olarak
hızla kirlenmektedir.

• iç bölgelerimizde sulama sorunu ve yaz devresinin kısalığı
kışın don olaylarının görülmesi

nedeniyle tarımsal ürün çeşitliliği azdır.

• Hayvan
türlerinin çeşitliliği sıcaklık ve yağış ile ilgilidir.

• Bitki örtüsü dağılışı
ile hayvanların coğrafi dağılışı paralellik gösterir;

- Bozkır → Koyun

- Çayır
→ Sığır

- Fundalık → Keçi

- Dut ağacı → ipekböcekçiliği

- Çiçekli
bitkiler, çam ormanı → Arıcılık

• Tahıl tarımının yaygın olduğu yörelerde
küçükbaş hayvancılık önem kazanmıştır. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştığı yörelerde ise el
dokuması halıcılık ve dokuma sanayi

gelişmiştir.

• Mera ve otlakların azlığı ve
tüketim fazlalığı nedeniyle Marmara Bölgesi’nde kümes ve ahır hayvancılığı gelişmiştir.


Buğday, tütün ve şekerpancarı gibi ürünlerdeki fiyat artışı ve kararlılığı
devletin destekleme alımı yapması ile ilgilidir.

• Tarım ürünlerinin yetişmesinde sıcaklık
ve yağış en önemli belirleyicilerdir.

• Taşkömürü, linyit, su gücü ile
çalışan enerji santralleri hammadde kaynağına yakın olmak zorundadır.

• Sugücü, rüzgâr
ve jeotermal enerji gibi kaynaklar hava kirliliği yaratmaz.

• Türkiye içinde
maden taşımacılığı daha çok demiryolu ulaşımı ile yapılır.

• ithalat ve
ihracatta ise daha çok denizyolu kullanılır. Çünkü diğer ulaşım ağlarına
oranla

ucuzdur.Sponsor Reklamlar

Tüm kadın giyim markası fırsatları için tıklayın !


Bir önceki konumuz olan Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme başlıklı makalemizde Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu, Tarımsal Nüfus Yoğunluğu ve Türkiye’de Doğal Nüfus Artış Hızı (Doğurganlık Hızı) hakkında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

 karasal iklimde yetişen tarım ürünlerikarasal iklimde yetişen ürünlerkarasal ikliminde yetişen tarım ürünlerikarasal iklimin tarım ürünlerikarasal iklimde yetişen tarım ürünleri nelerdirkarasal iklim tarım ürünleri


Karasal İklimde Yetişen Tarım Ürünleri Nelerdir admin tarafından 9 Ocak 2011 tarihinde , Coğrafya kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , , , , , , ,
    yeni 10
Benzer Konular
Karasal İklimde Yetişen Tarım Ürünleri Nelerdir isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

Facebook Grubumuza Katılın!